Magento video vejledning

Vejledningen er opdelt efter menu opbygningen i Magento.

Katalog

Når du starter op med en webshop uden produkter skal du gøre dig klart hvilke kategorier du vil benytte – derefter opretter du kategorier og så produkter.

Se fremgangsmåden i nedenstående videoer:

kategorierprodukt1produkt2produkt3produkt4produktGrupperet produkt

finish-orderÆndre ordreÆndre ordreÆndre ordre